Loading
Username:
Password:
GRAFIKI STATYCZNE GRAFIKI INTERAKTYWNE Kontakt Regulamin
Layout
Show:
Save

SELECTED ARCHIVE: GRAFIKI STATYCZNE (files: 44572)

Aktualnie przeglądasz 2000 najnowszych plików. Użyj wyszukiwarki aby przeszukać całe archiwum.

Kryzys gospodarczy spowodowany przez pandemię koronawirusa jest jak sepsa – uderzył we wszystkie sektory gospodarcze – ocenił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według niego poprzedni ład ekonomiczny w dużym stopniu przeminął i naukowcom trudno prognozować przyszłość. (PAP)
png
Nastroje mieszkańców UE ...
Kryzys gospodarczy spowodowany przez pandemię koronawirusa jest jak sepsa – uderzył we wszystkie sek...
Kryzys gospodarczy spowodowany przez pandemię koronawirusa jest jak sepsa – uderzył we wszystkie sektory gospodarcze – ocenił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według niego poprzedni ład ekonomiczny w dużym stopniu przeminął i naukowcom trudno prognozować przyszłość. (PAP)
eps
Nastroje mieszkańców UE ...
Kryzys gospodarczy spowodowany przez pandemię koronawirusa jest jak sepsa – uderzył we wszystkie sek...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa.  Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
png
Jak zagłosować korespond...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjn...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa.  Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
eps
Jak zagłosować korespond...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjn...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego: W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca.
png
Jak zgłosić zamiar głoso...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjn...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego: W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca.
eps
Jak zgłosić zamiar głoso...
W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjn...
Objęcie 30 proc. powierzchni UE ochroną do końca obecnej dekady, zmniejszenie o połowę użycia środków przeciw drobnoustrojom w hodowli, przeznaczenie 1/4 gruntów pod uprawy ekologiczne - to założenia zmian w rolnictwie i ekosystemie, jakie proponuje KE. (PAP)
png
Stosowanie pestycydów w ...
Objęcie 30 proc. powierzchni UE ochroną do końca obecnej dekady, zmniejszenie o połowę użycia środkó...
Objęcie 30 proc. powierzchni UE ochroną do końca obecnej dekady, zmniejszenie o połowę użycia środków przeciw drobnoustrojom w hodowli, przeznaczenie 1/4 gruntów pod uprawy ekologiczne - to założenia zmian w rolnictwie i ekosystemie, jakie proponuje KE. (PAP)
eps
Stosowanie pestycydów w ...
Objęcie 30 proc. powierzchni UE ochroną do końca obecnej dekady, zmniejszenie o połowę użycia środkó...
Kursy średnie waluty krajowej w stosunku do euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego.
jpg
Kursy walut
Kursy średnie waluty krajowej w stosunku do euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego.
Kontakt z wieloma roślinami może być dla nas niebezpieczny. Może się skończyć oparzeniami lub trudno gojącymi się ranami. Wiele roślin jest też śmiertelnie trujących dla człowieka. Dlatego nie wolno ich nawet dotykać. Aby nie zatruć się niebezpieczną rośliną, należy unikać zrywania tych, których nie znamy, a po kontakcie z ich sokiem nie pocierać rękoma twarzy, oczu i ust, i jak najszybciej umyć dłonie.
png
Niebezpieczne rośliny
Kontakt z wieloma roślinami może być dla nas niebezpieczny. Może się skończyć oparzeniami lub trudno...
Kontakt z wieloma roślinami może być dla nas niebezpieczny. Może się skończyć oparzeniami lub trudno gojącymi się ranami. Wiele roślin jest też śmiertelnie trujących dla człowieka. Dlatego nie wolno ich nawet dotykać. Aby nie zatruć się niebezpieczną rośliną, należy unikać zrywania tych, których nie znamy, a po kontakcie z ich sokiem nie pocierać rękoma twarzy, oczu i ust, i jak najszybciej umyć dłonie.
eps
Niebezpieczne rośliny
Kontakt z wieloma roślinami może być dla nas niebezpieczny. Może się skończyć oparzeniami lub trudno...
Wybory 4 czerwca 1989 r. zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności, a ich konsekwencją był upadek rządów komunistycznych w Polsce. Solidarność w Sejmie kontraktowym objęła 161 mandatów; 173 przypadły Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pozostałe miejsca podzieliły między sobą: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (76), Stronnictwo Demokratyczne (27), Stowarzyszenie "Pax" (10), Unia Chrześcijańsko-Społeczna (8) oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny (5). W Senacie Solidarności przypadło 99 mandatów; jeden senator był niezależny
eps
Wybory z czerwca 1989
Wybory 4 czerwca 1989 r. zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności, a ich konsekwencją był upa...
Wybory 4 czerwca 1989 r. zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności, a ich konsekwencją był upadek rządów komunistycznych w Polsce. Solidarność w Sejmie kontraktowym objęła 161 mandatów; 173 przypadły Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pozostałe miejsca podzieliły między sobą: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (76), Stronnictwo Demokratyczne (27), Stowarzyszenie "Pax" (10), Unia Chrześcijańsko-Społeczna (8) oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny (5). W Senacie Solidarności przypadło 99 mandatów; jeden senator był niezależny
png
Wybory z czerwca 1989
Wybory 4 czerwca 1989 r. zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności, a ich konsekwencją był upa...
Prognoza pogody dla Polski na 5 i 6 czerwca 2020 r.
jpg
Prognoza pogody
Prognoza pogody dla Polski na 5 i 6 czerwca 2020 r.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 139 osób, w sumie dotychczas zakażenie wykryto u 24 826 osób – podało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarły dwie kolejne osoby, łącznie 1117 osób od początku epidemii. (PAP)
png
Koronawirus w Polsce - s...
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 139 osób, w sumie dotychczas ...
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 139 osób, w sumie dotychczas zakażenie wykryto u 24 826 osób – podało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarły dwie kolejne osoby, łącznie 1117 osób od początku epidemii. (PAP)
eps
Koronawirus w Polsce - s...
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 139 osób, w sumie dotychczas ...
Dziś opublikujemy następujące infografiki: PANDEMIA-KORONAWIRUS Pandemia koronawirusa w Polsce / aktualizacje PKW-WYBORY Jak skorzystać z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach prezydenckich PIE-RAPORT Sytuacja finansowa firm w trakcie odmrażania polskiej gospodarki ROLNICTWO-UE-BIORÓŻNORODNOŚĆ Stosowanie pestycydów w UE PIE-RAPORT Warunki funkcjonowania i nastroje mieszkańców Unii Europejskiej podczas pandemii COVID-19 GUS Cudzoziemcy w Polsce w czasie COVID-19 HISTORIA-POLITYKA Wybory z czerwca 1989 ROZMAITOŚCI-ZDROWIE Niebezpieczne rośliny ---------- GIEŁDA Notowania giełdowe Grafika w formacie .jpg WALUTY Kursy dolara i euro wobec złotego w NBP Grafika w formacie .jpg POGODA Pogoda dla Polski Grafika w formacie .jpg kontakt --------- http://igrafika.pap.pl tel. (22) 509 23 35 tel.kom. 693 471 838 e-mail: infografika@pap.pl adz
png
Spis tematów Serwisu Inf...
Dziś opublikujemy następujące infografiki: PANDEMIA-KORONAWIRUS Pandemia koronawirusa w Polsce / ak...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 24.687 zachorowań i 1115 zgonów. (PAP)
png
Koronawirus w Polsce - s...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformo...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 24.687 zachorowań i 1115 zgonów. (PAP)
eps
Koronawirus w Polsce - s...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformo...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 24.687 zachorowań i 1115 zgonów. (PAP)
png
Koronawirus w Polsce - s...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformo...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 24.687 zachorowań i 1115 zgonów. (PAP)
eps
Koronawirus w Polsce - s...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformo...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 24.687 zachorowań i 1115 zgonów. (PAP)
png
Koronawirus w Polsce - s...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformo...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 24.687 zachorowań i 1115 zgonów. (PAP)
eps
Koronawirus w Polsce - s...
W Polsce w środę stwierdzono 292 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 23 osoby - poinformo...
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
jpg
Notowania giełdowe
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

 
Copyright © PAP SA 2012 | Powered by FotoWare FotoWeb 7.0  v 2.2
Wszystkie pliki umieszczone na tej stronie stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych materiałów wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej z PAP SA.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies.