Samodzielność finansowa gmin

Udział dochodów własnych gmin w ogóle dochodów w 2018 r.

Pokaż granice województw