Średnie wynagrodzenia w powiatach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
Dane w złotych, za 2018 r., nie obejmują podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

Pokaż granice województw

Średnia dla Polski

Źródło: GUS, oprac. PAP PAP Infografika