Rozmowy okrągłego stołu

Uczestnicy inauguracyjnego posiedzenia okrągłego stołu
6 lutego 1989 r.

Obrady okrągłego stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 r. w Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim (wówczas siedzibie Urzędu Rady Ministrów) przy Krakowskim Przedmieściu. W inauguracyjnym posiedzeniu wzięło udział 54 reprezentantów strony rządowo-koalicyjnej oraz opozycyjno-solidarnościowej. Skład delegacji koalicyjno-rządowej ustalił gen. Wojciech Jaruzelski, który osobiście nie uczestniczył w obradach. Reprezentanci części opozycji zostali wybrani przez utworzony 18 grudnia 1988 r. Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie.