Dzikie wysypiska

Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk w 2017 r. Dane w tonach.

Pokaż granice województw