Dochody podatkowe gmin w 2021 r.

Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2021 r.

Pokaż granice województw