Wilno

Wilno

Ludność

195,1 tys.

Powierzchnia

104,7 km kw.

Województwo

wileńskie

Wilno

Zobacz wszystkie miasta

Ludność wg deklarowanego języka ojczystego

Ludność wg deklarowanego wyznania

Ludność wg źródła utrzymania

Dzieje.pl

Źródło: Oprac. własne na podstawie danych GUS ze spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r.
Mapa: Mapa Skarbowa Rzeczypospolitej Polskiej, skala 1:1000000, oprac. WIG, 1929 r.