Analfabetyzm w II Rzeczypospolitej

Analfabetyzm w II Rzeczypospolitej

Wskaźnik analfabetyzmu w powiatach

Polska

-

Białystok Kielce Kraków Lublin Lwów Łódź Nowogródek Brześć Toruń Poznań Stanisławów Katowice Tarnopol Warszawa Wilno Łuck

0-9,9%

10-19,9%

20-29,9%

30-39,9%

40-68%

Dzieje.pl

Źródło: GUS, Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 XII 1931 r.
Mapa: oprac. PAP, na podst. Mapa Skarbowa RP, skala 1:1 mln., oprac. WIG, 1929 r.